Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /customers/d/7/4/karatecenterhorsens.dk/httpd.www/wp-content/themes/odStrony/functions.php on line 2 Karatecenter Horsens - Home
loader image
Warning: Undefined variable $parallax_content in /customers/d/7/4/karatecenterhorsens.dk/httpd.www/wp-content/themes/odStrony/vc_templates/vc_row.php on line 151
skif

Med afsæt i vores værdigrundlag og nøgleord som selvværd, selvtillid, respekt for sig selv og andre, samt glæde, humør og kammeratskab, forsøger vi at skabe rammerne for en karateklub, der styrker dig både fysisk og mentalt.

Vores klub er for alle – børn, unge, forældre, voksne, ældre.

Som medlem af SKIF Danmark, giver vi desuden vores medlemmer mulighed for at deltage i fælles træningssamlinger, SKIF Cup og andre tiltag med klubber fra hele Danmark.

Warning: Undefined variable $parallax_content in /customers/d/7/4/karatecenterhorsens.dk/httpd.www/wp-content/themes/odStrony/vc_templates/vc_row.php on line 151

Aktiviteter

Der vil udover de faste træninger løbende blive afholdt:

Fællestræninger med andre karateklubber.

Seminarer med fokus på bl.a. personlig udvikling, selvværd og selvtillid.

Koordinering i forhold til deltagelse i SKIF cup/SKIF sommerlejr (børn & voksne).

Undervisning fra gæsteinstruktører i andre typer kampsport.

Warning: Undefined variable $parallax_content in /customers/d/7/4/karatecenterhorsens.dk/httpd.www/wp-content/themes/odStrony/vc_templates/vc_row.php on line 151

Værdigrundlag

Karatecenter Horsens er funderet på de principper der fremgår af værdigrundlaget. Det er målet, at principperne skal gennemsyre træningen og den daglige tone i klubben, og medvirke til at styrke og udvikle klubbens medlemmer såvel fysisk som mentalt.

Klubben ønsker at tilbyde højt kvalificerede instruktører på alle niveauer. Chefinstruktøren vil sikre løbende videreuddannelse af alle instruktører, og sikre det højeste niveau af undervisning til glæde for klubbens medlemmer.

Målsætningen er at alle medlemmer skal blive i stand til at forsvare sig selv, hvis det bliver nødvendigt. Karatetræningen har et ikke-voldeligt fundament, som er hele kernen i undervisningen.

Træningen vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i det enkelte medlems niveau, interesser og målsætninger.

Klubben indhenter løbende børneattest for alle instruktører, og klubben sikrer at alle instruktører løbende tager førstehjælpskurser.

Undervisningen søger at udvikle medlemmernes karatetekniske færdigheder indenfor kihon, kata og kumite. Løbende gradueringer sikrer at medlemmerne får optimalt udbytte af træningen, og at der løbende er nye målsætninger der motiverer i træningen.

Til de medlemmer som har ambitioner om at dyrke sportskarate, tilbyder klubben at udvikle de færdigheder der skal til, for at kunne konkurrere på højt plan.

En af klubbens grundsten er, at udvikle og styrke medlemmernes – særligt børnenes – selvværd og selvtillid gennem undervisningen.

Selvværd er viden om at være god nok som man er og accepterer den man er. Selvværd bliver udviklet gennem den respekt man giver og modtager, samt gennem det kammeratskab som klubben tilbyder.

Selvtillid er troen på at kunne gennemføre de målsætninger og ambitioner man sætter sig for, herunder styrken til at fortsætte selvom der opstår udfordringer undervejs.

Selvtilliden udvikles gennem tilrettelæggelsen af undervisningen, hvor medlemmerne både fysisk og mentalt udfordres og styrkes, herunder hvor medlemmerne kan se en løbende udvikling, der manifesteres i succesfulde gradueringer. Desuden styrkes selvtilliden ved, at klubben påskønner og opfordrer til at den karatetekniske viden, som det enkelte medlem tillærer sig gennem træningen, til hver en tid søges delt med de øvrige medlemmer. Alle medlemmer får derved et ansvar for at lære teknikker, tricks og pædagogik videre til andre medlemmer.

Ved at udvikle selvværd og selvtillid, bliver medlemmerne i stand til at sætte personlige grænser – såvel mentalt som fysisk. Hvilket giver endnu højere følelse af selvværd og selvtillid, og som giver en dyb personlig integritet.

Fra det øjeblik medlemmerne træder ind i klubbens lokaler, vil alle handlinger foretaget i klubben – på alle niveauer fra chefinstruktør til nyeste medlem – skulle udvise respekt for klubbens værdigrundlag.

Alle skal udvise imødekommenhed og hjælpsomhed overfor hinanden – og i en særlig grad overfor nystartede. Alle hilser altid på dem man møder i klubben, alle respekterer instruktørerne, og er koncentrerede og nærværende gennem træningen, og alle slutter enhver træning med at hilse på alle dem man har trænet sammen med den pågældende dag.

Derigennem styrkes den gensidige respekt, som medlemmerne tager med sig ud i hverdagen, og som medlemmerne selv lærer fra sig fremadrettet.

Gennem løbende fordelagtige tilbud om kurser i coaching, selvudvikling og selvrealisering på alle niveauer, tilbydes medlemmerne vejledning og undervisning fra certificerede undervisere. Målsætningen i klubben er at tilbyde en højere grad af mulighed for at opdyrke den del af karatetræningen der omhandler mental selvudvikling.

Sidst men ikke mindst vil undervisningen have udgangspunkt i at det skal være sjovt at dyrke karate, uanset niveau og uanset ambitioner. Glæden og humøret spiller derfor en vigtig rolle i klubben, i forhold til fastholdelse og udvikling af klubbens medlemmer.

Ved klubbens værdigrundlag er det vores målsætning, at skabe rammerne for kammeratskab, fællesskab og personlig styrke, alt baseret på de værdier der kendes som ”dojo-kun”, fremsat af stifteren af Shotokan Karate Gichin Funakoshi.

Warning: Undefined variable $parallax_content in /customers/d/7/4/karatecenterhorsens.dk/httpd.www/wp-content/themes/odStrony/vc_templates/vc_row.php on line 151

Machai Gordon – Chefinstruktør

5. dan SKIF

Forbundsinstruktør (A-licens) SKIF
Gradueringsret til 1. kyu
Underviser på voksenhold samt øvede børn.

IMG_5838 copy

Ernest Zejden

3. dan SKIF

Klubinstruktør (B-licens) SKIF
Underviser på voksenhold og børnehold

IMG_4482_1

Torben Stobberup

1. dan SKIF

Underviser på voksene begyndere hold

 

IMG_4399 _1

Michaela Pedersen

1. dan SKIF

Underviser på børnehold

henrik

Henrik Hjerrild

1. dan SKIF

Underviser øvede børn

IMG_5845 copy

Andreas Bølling Asmussen

1. dan SKIF

Underviser børnehold

IMG_3897_1

Christian Birkemose

1. Dan

Hjælpeinstruktør på børnehold

IMG_4403_1png

Jens Didriksen

3. kyu

Underviser på voksenhold

Warning: Undefined variable $parallax_content in /customers/d/7/4/karatecenterhorsens.dk/httpd.www/wp-content/themes/odStrony/vc_templates/vc_row.php on line 151

Billeder

Warning: Undefined variable $parallax_content in /customers/d/7/4/karatecenterhorsens.dk/httpd.www/wp-content/themes/odStrony/vc_templates/vc_row.php on line 151

Mandag

 

17.00-18.15 – Børn  8-6. kyu
17.00-18.15 – Voksne 10-7 kyu
18.30-20.00 – Voksne 3. kyu – dan

Tirsdag

 

17.00-18.15 – Børn 10-9.kyu
18.30-19.30 – Våbentræning

Onsdag

 

18.00-19.15 – Børn 10-9. kyu
18.00-19.15 – Voksne 10-7. kyu
19.30-20.30 – Kata stævnetræning

Torsdag

 

17.00-18.15 Børn 10-9. kyu
18.30-20.00 -Voksne 3. kyu-dan

Lørdag

 

 10.00 – 11.30 -Selvtræning

                        Kumite stævnetræning

Warning: Undefined variable $parallax_content in /customers/d/7/4/karatecenterhorsens.dk/httpd.www/wp-content/themes/odStrony/vc_templates/vc_row.php on line 151

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske på følgende tidspunkter:

Nybegyndere kan optages ved sæsonstart, dvs. i januar og august – næste gang i januar måned 2022.

Tidligere eller allerede praktiserende karateudøvere – kan optages hele året.

Warning: Undefined variable $parallax_content in /customers/d/7/4/karatecenterhorsens.dk/httpd.www/wp-content/themes/odStrony/vc_templates/vc_row.php on line 151

Kontingent 2021/2022

Kategori

2 faste træningsdage om ugen
kr. 175/md +100 om året (SKIF)

Kategori

1 fast træningsdag om ugen
kr.125/md +100 om året (SKIF)

  • Voksne træner som udgangspunkt 2 gange ugentligt.
  • Børn træner som udgangspunkt 1 gang ugentligt.

Det er på generalforsamlingen 2017 besluttet, at der fra 2. halvår 2017 ydes familierabat, som udløses når mindst 3 medlemmer af samme husstand er medlemmer. Der gives 25 % rabat på det samlede kontingent.

Warning: Undefined variable $parallax_content in /customers/d/7/4/karatecenterhorsens.dk/httpd.www/wp-content/themes/odStrony/vc_templates/vc_row.php on line 151

Machai Gordon

chefinstruktør

chefinstruktoer@karatecenterhorsens.dk

mobil 28708720

Torben Stobberup

formand

formand@karatecenterhorsens.dk

sekretaer@karatecenterhorsens.dk

mobil 29883127

Lars Hede

kasserer

kasserer@karatecenterhorsens.dk

Warning: Undefined variable $parallax_content in /customers/d/7/4/karatecenterhorsens.dk/httpd.www/wp-content/themes/odStrony/vc_templates/vc_row.php on line 151

Bestyrelse

Torben Stobberup, formand

Lars Hede, kasserer

Henrik Tyron

Jens Didriksen

Michaela Henriette Pedersens

Hjemmeside bruger cookies.