Værdigrundlag

Værdigrundlag

Karatecenter Horsens er funderet på de principper der fremgår af værdigrundlaget. Det er målet, at principperne skal gennemsyre træningen og den daglige tone i klubben, og medvirke til at styrke og udvikle klubbens medlemmer såvel fysisk som mentalt.


 

SELVFORSVAR

Klubben ønsker at tilbyde højt kvalificerede instruktører på alle niveauer. Chefinstruktøren vil sikre løbende videreuddannelse af alle instruktører, og sikre det højeste niveau af undervisning til glæde for klubbens medlemmer.

 

Målsætningen er at alle medlemmer skal blive i stand til at forsvare sig selv, hvis det bliver nødvendigt. Karatetræningen har et ikke-voldeligt fundament, som er hele kernen i undervisningen.


Træningen vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i det enkelte medlems niveau, interesser og målsætninger.

 

Klubben indhenter løbende børneattest for alle instruktører, og klubben sikrer at alle instruktører løbende tager førstehjælpskurser.
KAMPSPORT

Undervisningen søger at udvikle medlemmernes karatetekniske færdigheder indenfor kihon, kata og kumite. Løbende gradueringer sikrer at medlemmerne får optimalt udbytte af træningen, og at der løbende er nye målsætninger der motiverer i træningen.

 

Til de medlemmer som har ambitioner om at dyrke sportskarate, tilbyder klubben at udvikle de færdigheder der skal til, for at kunne konkurrere på højt plan.

 


SELVVÆRD, SELVTILLID OG PERSONLIGE INTEGRITET

En af klubbens grundsten er, at udvikle og styrke medlemmernes – særligt børnenes – selvværd og selvtillid gennem undervisningen.

 

Selvværd er viden om at være god nok som man er og accepterer den man er. Selvværd bliver udviklet gennem den respekt man giver og modtager, samt gennem det kammeratskab som klubben tilbyder.

 

Selvtillid er troen på at kunne gennemføre de målsætninger og ambitioner man sætter sig for, herunder styrken til at fortsætte selvom der opstår udfordringer undervejs.

 

Selvtilliden udvikles gennem tilrettelæggelsen af undervisningen, hvor medlemmerne både fysisk og mentalt udfordres og styrkes, herunder hvor medlemmerne kan se en løbende udvikling, der manifesteres i succesfulde gradueringer. Desuden styrkes selvtilliden ved, at klubben påskønner og opfordrer til at den karatetekniske viden, som det enkelte medlem tillærer sig gennem træningen, til hver en tid søges delt med de øvrige medlemmer. Alle medlemmer får derved et ansvar for at lære teknikker, tricks og pædagogik videre til andre medlemmer.

 

Ved at udvikle selvværd og selvtillid, bliver medlemmerne i stand til at sætte personlige grænser - såvel mentalt som fysisk. Hvilket giver endnu højere følelse af selvværd og selvtillid, og som giver en dyb personlig integritet.

 


RESPEKT FOR SIG SELV OG ANDRE

Fra det øjeblik medlemmerne træder ind i klubbens lokaler, vil alle handlinger foretaget i klubben – på alle niveauer fra chefinstruktør til nyeste medlem – skulle udvise respekt for klubbens værdigrundlag.

 

Alle skal udvise imødekommenhed og hjælpsomhed overfor hinanden – og i en særlig grad overfor nystartede. Alle hilser altid på dem man møder i klubben, alle respekterer instruktørerne, og er koncentrerede og nærværende gennem træningen, og alle slutter enhver træning med at hilse på alle dem man har trænet sammen med den pågældende dag.

 

Derigennem styrkes den gensidige respekt, som medlemmerne tager med sig ud i hverdagen, og som medlemmerne selv lærer fra sig fremadrettet.

 


SELVUDVIKLING

Gennem løbende fordelagtige tilbud om kurser i coaching, selvudvikling og selvrealisering på alle niveauer, tilbydes medlemmerne vejledning og undervisning fra certificerede undervisere. Målsætningen i klubben er at tilbyde en højere grad af mulighed for at opdyrke den del af karatetræningen der omhandler mental selvudvikling.

 


GLÆDE, HUMØR OG KAMMERATSKAB

Sidst men ikke mindst vil undervisningen have udgangspunkt i at det skal være sjovt at dyrke karate, uanset niveau og uanset ambitioner. Glæden og humøret spiller derfor en vigtig rolle i klubben, i forhold til fastholdelse og udvikling af klubbens medlemmer.

 

Ved klubbens værdigrundlag er det vores målsætning, at skabe rammerne for kammeratskab, fællesskab og personlig styrke, alt baseret på de værdier der kendes som ”dojo-kun”, fremsat af stifteren af Shotokan Karate Gichin Funakoshi.

KarateCenter Horsens 2015 | stiftet 3. december 2013 | cvr.nr. 35600337 | medlem af SKIF Danmark